Ειδικές Βαλβίδες Αέριας Χρωματογραφίας

Βαλβίδες GC

Οι βαλβίδες GC της Vici Valco υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους αέριους χρωματογράφους του εμπορίου από τη στιγμή που οι βαλβίδες άρχισαν αρχικά να αντικαθιστούν άλλες μεθόδους εισαγωγής δείγματος. Τα νέα μοντέλα της είναι μικρότερα και ευκολότερα στο σέρβις, αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν την ποιότητα και την αξία που τις κατέστησαν το πρότυπο του κλάδου.

Οι βαλβίδες GC μεσαίων θερμοκρασιών έχουν ρότορα κατασκευασμένο από Valco E, ένα σύνθετο υλικό polyaryletherketone/PTFE. Οι βαλβίδες GC υψηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιούν ένα σύνθετο υλικό από polyimide/PTFE/άνθρακα που ονομάζεται Valcon T.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βαλβίδες GC, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Vici.

Μετάβαση στο περιεχόμενο