Προϊόντα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κατηγορίες
Κατηγορίες
Κατηγορίες
Κατηγορίες
Shimadzu LCMS-TQ RX Series
LCMS-TQ RX Series
Υγρή Χρωματογραφία - Φασματομετρία Μάζας Τριπλού Τετραπόλου
Shimadzu LCMS Applications Methods Databases
LCMS Applications / Methods / Databases
Εφαρμογές / Μέθοδοι / Βιβλιοθήκες LCMS
Shimadzu OAD-TOF
OAD-TOF system
TOF-LCMS με Διάσπαση Προσκόλλησης Οξυγόνου
Shimadzu Nexera Mikros
Nexera Mikros
Υποστηρικτικό Σύστημα LCMS Εύρους Μικροροών
Shimadzu Nexera MX
Nexera MX
Σύστημα LCMS για Πολλαπλές Αναλύσεις
Shimadzu C2MAP System
C2MAP System
Πλατφόρμα Aνάλυσης Kυτταρικής Kαλλιέργειας
Shimadzu CLAM-2040
CLAM-2040
Αυτοματοποιημένο Σύστημα Προετοιμασίας Δείγματος για LCMS
Shimadzu DPiMS QT
DPiMS QT
Σύστημα Απευθείας Ιονισμού για Φασματογραφία Μάζας Χρόνου Πτήσης
Shimadzu DPiMS-8060
DPiMS-8060
Σύστημα Απευθείας Ιονισμού για Φασματογραφία Μάζας Τριπλού Τετραπόλου
Shimadzu LCMS-2020
LCMS-2020
Υγρή Χρωματογραφία – Φασματομετρία Μάζας Απλού Τετραπόλου
Shimadzu LCMS-2050
LCMS-2050
Υγρή Χρωματογραφία - Φασματομετρία Μάζας Απλού Τετραπόλου
Shimadzu LCMS-8045
LCMS-8045
Υγρή Χρωματογραφία - Φασματομετρία Μάζας Τριπλού Τετραπόλου
Shimadzu LCMS-8050
LCMS-8050
Υγρή Χρωματογραφία - Φασματομετρία Μάζας Τριπλού Τετραπόλου
Shimadzu LCMS-8060NX
LCMS-8060NX
Υγρή Χρωματογραφία - Φασματομετρία Μάζας Τριπλού Τετραπόλου
Shimadzu LCMS-9030
LCMS-9030
Υγρή Χρωματογαφία - Φασματομετρία Μάζας με Χρόνο Πτήσης
Shimadzu LCMS-9050
LCMS-9050
Υγρή Χρωματογραφία - Φασματομετρία Μάζας με Χρόνο Πτήσης
Μετάβαση στο περιεχόμενο