Πολιτική Απορρήτου

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική. Με την επίσκεψη στον ιστότοπο της εταιρείας μας Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.  (www.asteriadis.gr), αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται σε αυτήν την πολιτική, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ζητείται η συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου και οι Νομικές Ειδοποιήσεις που παρατίθενται στον παραπάνω αναφερόμενο ιστότοπο, οι οποίες ενδέχεται να ενημερώνονται κατά καιρούς, περιγράφουν τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών και μη προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται μέσω αυτού του ιστότοπου ή κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας.

Για τους σκοπούς της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, εμείς, η επιχειρηματική μονάδα που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι ο υπεύθυνος των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από εσάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή με άλλο τρόπο για τη διεξαγωγή ή την ανάπτυξη της επιχείρησής μας μαζί σας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της εταιρείας Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. (www.asteriadis.gr),  ο διακομιστής μας συλλέγει αυτόματα ορισμένες πληροφορίες που δημιουργούνται από το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής:

 • Τομέα
 • ΔιεύθυνσηIP
 • Ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της επίσκεψής σας
 • Τύπος προγράμματος περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα
 • Επισκέψεις σελίδας μόνο σε αυτόν τον ιστότοπο.

Δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα για να προσπαθήσουμε να σας εντοπίσουμε και δεν τις συσχετίζουμε με τις πληροφορίες που παρέχετε εθελοντικά.

Πληροφορίες που παρέχετε

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της εταιρείας μας (www.asteriadis.gr) για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με την εταιρεία μας ή επιδιώκοντας να συνεργαστείτε μαζί μας, μπορείτε να μας δώσετε εθελοντικά τα προσωπικά σας στοιχεία με τους εξής τρόπους:

 • Συμπληρώνοντας έντυπα (για παράδειγμα, ένα έντυπο “Επικοινωνήστε μαζί μας”), στον ιστότοπο μας ή σε εμπορική έκθεση ή οπουδήποτε αλλού διεξάγουμε επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Με τη λήψη τεκμηρίωσης από τον ιστότοπό μας.
 • Με την επικοινωνία μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας μας.
 • Υποβάλλοντας αίτηση για θέση εργασίας , τοποθέτηση εργασίας ή πρακτική άσκηση.

Συνήθως, οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομα σας, το όνομα της εταιρείας σας, τη διεύθυνση σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  τον αριθμό τηλεφώνου και τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την επίλυση οποιωνδήποτε ερωτήσεων ή παραπόνων. Αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για να συνάψουμε σύμβαση με εσάς (όπως για παράδειγμα σε σχέση με μια σύμβαση εργασίας ή μια συμφωνία αγοράς ή την παροχή υπηρεσιών όπως η λήψη πληροφοριών από τον ιστότοπο μας) και η μη παροχή πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία μας να σας παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες ή προϊόντα ή να εξετάσουμε την αίτησή σας για απασχόληση.

Πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτους

Δεν λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και την εταιρεία από την οποία εργάζεστε από τρίτους όπως υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσίες αύξησης δεδομένων.

Cookies

Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς ή την εταιρία που εργάζεστε.

Χρήση προσωπικών πληροφοριών

Τα παρακάτω είναι μια επισκόπηση των σκοπών μας για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Λάβετε υπόψη ότι επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να σας παρασχεθούν σε ξεχωριστή ειδοποίηση ή σύμβαση.

Όλη η επεξεργασία, δηλαδή η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων δικαιολογείται από μια “συνθήκη” για επεξεργασία. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η επεξεργασία θα δικαιολογείται βάσει του ότι:

 • Έχετε συναινέσει στην επεξεργασία.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας ή να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να εισέλθουμε σε διαδικασίας σύναψης σύμβασης μαζί σας.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με την σχετική νομική υποχρέωση που απορρέει από την σύναψη σύμβασης μαζί σας.
 • Η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντά μας, με βάση τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας, και ιδίως το νόμιμο συμφέρον μας να χρησιμοποιούμε το πιο ευπρόσδεκτο για εσάς, προκειμένου να διεξάγουμε και να αναπτύξουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές σας μαζί σας.

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για:

 • Να διεξάγουμε και να αναπτύξουμε την δραστηριότητας μας μαζί σας.
 • Να βελτιώσουμε γενικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Να σας παρέχουμε την τεκμηρίωση ή την επικοινωνία, που έχετε ζητήσει.
 • Να ανταποκριθούμε στην επίλυση των ερωτημάτων ή των παραπόνων των χρηστών.
 • Να διαχειριστούμε τη διαδικασία πρόσληψης, τοποθέτησης εργασίας ή πρακτικής άσκησης και να κάνουμε προσφορές.
 • Να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή προϊόντα που ζητάτε.

Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

Δεν μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους.

Μπορούμε μόνο να απαντήσουμε σε αιτήματα για πληροφορίες, όπου απαιτείται από το νόμο, ή όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή / και τη συμμόρφωση με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα από ρυθμιστή ή οποιαδήποτε άλλη δικαστική διαδικασία σε μας.

Μάρκετινγκ & ηλεκτρονικά ταχυδρομεία

Δεν εκτελούμε γενικές επικοινωνίες μάρκετινγκ, δηλαδή ενημερωτικά δελτία κ.λπ.

Όπου είναι νόμιμο να το πράξουμε και με τη συγκατάθεσή σας όπου απαιτείται, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Εάν επιθυμείτε να αποχωρήσετε από τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο “διαγραφή” που παρέχεται στα μηνύματά μας ή επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας μέσω του συνδέσμου “επικοινωνήστε μαζί μας” και θα σταματήσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας.

Προφίλ για εμπορικούς σκοπούς

Ο σκοπός οποιουδήποτε προφίλ είναι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχουμε σε εσάς, να έχει υψηλή συνάφεια ή / και δυνατότητα εφαρμογής στην εταιρεία που εκπροσωπείτε. Για να το επιτύχουμε, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχετε παράσχει και τις απαντήσεις στα ηλεκτρονικά μας μηνύματα (Πληροφορίες που παρέχετε). Με βάση αυτές τις πληροφορίες, προσαρμόζουμε το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τις απαιτήσεις και τα συμφέροντα της εταιρείας που εκπροσωπείτε. Η περιγραφόμενη επεξεργασία βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας (άρθρο 6 (1) (στ) GDPR).

Ασφάλεια

Χρησιμοποιούμε τεχνικές αποθήκευσης δεδομένων και ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κανένας ιστότοπος δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλής και δεν μπορούμε να θεωρούμε υπεύθυνοι για μη εξουσιοδοτημένη ή ανεπιθύμητη πρόσβαση που είναι πέρα από τον έλεγχό μας.

Διατήρηση των πληροφοριών σας

Εφαρμόζουμε έναν γενικό κανόνα διατήρησης προσωπικών πληροφοριών μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκε. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να διατηρήσουμε προσωπικές πληροφορίες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα όταν απαιτείται να το πράξουμε σύμφωνα με τις νομικές, φορολογικές και λογιστικές απαιτήσεις.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να έχουμε ακριβή καταγραφή των συναλλαγών σας μαζί μας σε περίπτωση οποιωνδήποτε καταγγελιών ή προκλήσεων.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων, σας ενθαρρύνουμε να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων τρίτων.

Τα δικαιώματά σας

Με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου, ενδέχεται να έχετε ορισμένα ή όλα τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία:

 • Να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων μαζί με πληροφορίες σχετικά με το πώς και σε ποια βάση επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα.
 • Να διορθώσετε ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πλήρους ολοκλήρωσης προσωπικών πληροφοριών).
 • Να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία (σε περιορισμένες περιπτώσεις, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία).
 • Περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων όπου:
 • Η ακρίβεια των προσωπικών πληροφοριών αμφισβητείται.
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά διαφωνείτε με τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών.
 • Δεν απαιτούμε πλέον τα προσωπικά δεδομένα, αλλά απαιτείται ακόμα για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση μιας νομικής απαίτησης.
 • Να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή σε τρίτο, ή σε εσάς, όταν δικαιολογούμε την επεξεργασία μας με βάση τη συγκατάθεσή σας ή την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας.
 • Να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων (όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας).
 • Να αντιταχθείτε σε αποφάσεις οι οποίες βασίζονται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία ή τη δημιουργία προφίλ.
 • Εκτός από τα παραπάνω δικαιώματα, έχετε το δικαίωμα να αντιταχτείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία των πληροφοριών σας που δικαιολογήσαμε με βάση έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης (σε αντίθεση με τη συγκατάθεσή σας ή για να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας). Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία των πληροφοριών σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ για σκοπούς μάρκετινγκ.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή σας για την προστασία των δεδομένων.

Σε σχέση με όλα αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο επικοινωνίας. Λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να ζητήσουμε την απόδειξη ταυτότητας και διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια αμοιβή όπου επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα εάν η αίτησή σας είναι προδήλως αβάσιμη ή υπερβολική. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας σε όλα τα ισχύοντα χρονικά πλαίσια.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική ή θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, κάντε κλικ  εδώ  για να υποβάλετε το αίτημά σας. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο