Application Specific LC Systems

Συστήματα Υγρής Χρωματογραφίας Ειδικών Εφαρμογών

H Shimadzu προσφέρει προ-διαμορφωμένα συστήματα υγρής χρωματογραφίας για ένα πολύ μεγάλο εύρος ειδικών εφαρμογών. Αναλυτικά πρόκειται για τα:

 • i-Series Method Transfer System

Το i-Series Method Transfer System (σύστημα ΜΤ) επιτρέπει τόσο τη συμβατική ανάλυση μέσω της υψηλής συμβατότητάς του με τα υπάρχοντα συστήματα LC όσο και την ταχεία ανάλυση μέσω μεθόδων υψηλής ταχύτητας. Στη φαρμακευτική ανάπτυξη, ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα επιτρέπει την ανάλυση διαλογής για συνθετικές ουσίες στη γραμμή ροής της UHPLC και τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε προσμίξεις στη γραμμή ροής της HPLC. Διαβάστε περισσότερα

 • Catechin Analysis Kit

Ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα στην Ιαπωνία (NARO) και η Shimadzu διερευνούν γρήγορες, εύχρηστες και ακριβείς μεθόδους ανάλυσης των λειτουργικών συστατικών των τροφίμων για τους σκοπούς της έρευνας και της κοινωνικής εφαρμογής. Αυτό το κιτ παρέχει την επικυρωμένη μέθοδο δοκιμής από την προεπεξεργασία του δείγματος μέχρι την εκτέλεση της HPLC, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον NARO, για τη μέτρηση των κατεχινών στα φύλλα τσαγιού. Μπορούν να ληφθούν εύκολα αξιόπιστες τιμές κατεχινών και τα ποσοτικά αποτελέσματα εμφανίζονται αμέσως σε μια έκθεση. Αυτό το κιτ υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό την απόκτηση δεδομένων που απαιτούνται για εφαρμογές και την ανάπτυξη τροφίμων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων τσαγιού. Διαβάστε περισσότερα

 • Co-Sense for Impurities

Οι οδηγία του FDA, “Genotoxic and Carcinogenic Impurities in Drug Substances and Products: Recommended Approaches” καθορίζει τα επιτρεπόμενα όρια για τις γονοτοξικές προσμίξεις σε φαρμακευτικές ουσίες. Αυτές οι προσμείξεις απαιτούν πιο ευαίσθητη ανάλυση σε επίπεδο ιχνών από τις κανονικές προσμείξεις. Γενικά, για την ανάλυση προσμίξεων υψηλής ευαισθησίας χρησιμοποιούνται μέθοδοι φασματομετρίας μάζας, όπως GC/MS ή LC/MS. Ωστόσο, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για την καθιέρωση μιας μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού υψηλής ευαισθησίας με τη χρήση ενός απορροφητικού ή άλλου συμβατικού ανιχνευτή που είναι εύκολος στη λειτουργία και μπορεί εύκολα να εφαρμόσει τις υπάρχουσες συνθήκες ανάλυσης LC. Διαβάστε περισσότερα

 • Co-Sense for LC-MS

Στην ανάλυση με LC-MS, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορεί να αποκλείσουν τη δυνατότητα εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένης της παρεμβολής που σχετίζεται με τα μη πτητικά ρυθμιστικά διαλύματα που χρησιμοποιούνται συχνά στην HPLC. Ως εκ τούτου, υιοθετούνται επίπονες διαδικασίες, κατά τις οποίες ο διαχωρισμός και η συλλογή πραγματοποιείται με HPLC και, μετά την αφαλάτωση, πραγματοποιείται μέτρηση με MS. Το Co-Sense for LC-MS αυτοματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία διαχωρισμού και καθαρισμού των ενώσεων-στόχων από το δείγμα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών καθαρισμού, συγκέντρωσης και αφαλάτωσης. Έτσι, εξαλείφεται η ανάγκη επιλογής κινητών φάσεων HPLC ώστε να προσαρμόζονται σε επακόλουθη μέτρηση με χρήση LC-MS. Διαβάστε περισσότερα

 • Co-Sense for BA (Bio-sample Analysis)

Η HPLC χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάλυση φαρμάκων σε βιολογικά δείγματα. Οι συνθήκες προεπεξεργασίας του δείγματος, καθώς και οι χρωματογραφικές συνθήκες, είναι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την ακρίβεια και την ευαισθησία της ανάλυσης. Το Co-Sense for BA, με τη μοναδική του διαμόρφωση που αποτελείται από τη νεοαναπτυχθείσα στήλη MAYI-ODS on-line SPE και το on-line κανάλι ροής αραίωσης, διεξάγει αυτόματα και απρόσκοπτα όλες τις διαδικασίες από την προεπεξεργασία του δείγματος έως την ανάλυση. Η on-line προεπεξεργασία βιολογικών δειγμάτων, όπως ορός αίματος ή πλάσμα, θα βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα, καθώς και τη μείωση της εργασίας και της ανάλυσης. Διαβάστε περισσότερα

 • Antimicrobial Screening System

“Έλεγχος 24 συνθετικών αντιμικροβιακών ενώσεων που παραμένουν στο κρέας”

Οι συνθετικοί αντιμικροβιακοί παράγοντες χρησιμοποιούνται ως φάρμακα για τα ζώα και πρόσθετα ζωοτροφών και είναι γνωστό ότι παραμένουν στον οργανισμό των ζώων. Έχουν καθοριστεί όρια υπολειμμάτων που προβλέπουν τις ασφαλείς προσλαμβανόμενες ποσότητες τέτοιων παραγόντων, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να τρώνε με ασφάλεια κρέας και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος. Χάρη σε μια μέθοδο προεπεξεργασίας* που ελαχιστοποιεί την επίδραση των ακαθαρσιών στο κρέας (μυς βοδινού, χοιρινού και κοτόπουλου), αυτό το σύστημα LC επιτρέπει τον έλεγχο 24 συνθετικών αντιμικροβιακών ενώσεων που παραμένουν στο κρέας, και οι οποίες παρακολουθούνται βάσει νόμου στην Ιαπωνία, την Ευρώπη και άλλες περιοχές. Διαβάστε περισσότερα

*: Τα αναλώσιμα για την προεπεξεργασία δεν περιλαμβάνονται στη σύστημα. Πρέπει να προμηθευτούν από τον πελάτη ξεχωριστά.

 • Nexera Amino Acid Analysis System

Η ανάλυση αμινοξέων κατέχει σημαντικό ρόλο σε διάφορους τομείς, όπως η επιστήμη των τροφίμων και η φαρμακευτική παραγωγή. Το σύστημα ανάλυσης αμινοξέων Nexera (Nexera Amino Acid Analysis System) χρησιμοποιεί ανίχνευση μέσω παραγώγισης φθορισμού μετά τη στήλη, με αντιδραστήρια την ο-φθαλαλδεΰδη (OPA)/N-ακετυλοκυστεΐνη, για τον επιλεκτικό και με υψηλή ευαισθησία ποσοτικό προσδιορισμό των αμινοξέων που περιέχονται σε δείγματα με υψηλά επίπεδα προσμίξεων. Διαβάστε περισσότερα

 • Reducing Sugar Analysis System

Το Nexera Reducing Sugar Analysis System χρησιμοποιεί τη μοναδική μέθοδο παραγώγισης φθορισμού βορικού οξέος-αργινίνης μετά τη στήλη. Αυτό το σύστημα μειώνει τις επιδράσεις των προσμίξεων και προσφέρει τόσο υψηλή ευαισθησία όσο και ευρύ δυναμικό εύρος. Ως αποτέλεσμα, τα σάκχαρα που περιέχονται στα δείγματα μπορούν να αναλυθούν ταυτόχρονα, χωρίς καμία αραίωση, ακόμη και στην περίπτωση σημαντικών διαφορών συγκέντρωσης. Διαβάστε περισσότερα

 • Nexera Organic Acid Analysis System

Το σύστημα ανάλυσης οργανικών οξέων Nexera (Organic Acid Analysis System) έχει τύχει καλής αποδοχής στους τομείς των τροφίμων και του περιβάλλοντος ως ένα εξαιρετικά επιλεκτικό σύστημα υψηλής ευαισθησίας. Χρησιμοποιεί διαχωρισμό με χρωματογραφία αποκλεισμού ιόντων και τη μοναδική τεχνική ανίχνευσης της Shimadzu (ανίχνευση ηλεκτρικής αγωγιμότητας με ρυθμιστή pH). Πρόσφατα, αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται από ακόμη περισσότερους χρήστες σε μια ευρεία ποικιλία τομέων και η χρήση του στους τομείς των φαρμακευτικών προϊόντων και των βιοεπιστημών αυξάνεται. Διαβάστε περισσότερα

 • Mycotoxin Screening System

Οι μυκοτοξίνες (τοξίνη της μούχλας) είναι ένας γενικός όρος για τους μεταβολίτες που παράγονται από μούχλες στα τρόφιμα και είναι επικίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Για τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων, οι επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων επιθεωρούν τα συστατικά για την παρουσία τέτοιων μυκοτοξινών. Σε μόλις 14 λεπτά, αυτό το σύστημα ελέγχου μυκοτοξινών μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία 10 συστατικών μυκοτοξινών με υψηλή ευαισθησία σε επίπεδα συγκέντρωσης που καθορίζονται από τα πρότυπα της ΕΕ, τα οποία είναι τα αυστηρότερα στον κόσμο. Επιπλέον, επειδή το σύστημα δεν περιλαμβάνει διαδικασία παραγώγισης του δείγματος, τα δείγματα μπορούν να μετρηθούν πολύ πιο αποτελεσματικά. Διαβάστε περισσότερα

 • Nexera-e

Η ολοκληρωμένη μεθοδολογία 2D-LC αποτελεί παράδειγμα στο διαχωρισμό με υγρή χρωματογραφία. Με το συνδυασμό δύο ανεξάρτητων τρόπων διαχωρισμού σε συνδυασμό με ένα σχεδιασμό εναλλαγής διπλού βρόχου/διπλής βαλβίδας, επιτυγχάνεται ο μέγιστος διαχωρισμός των ουσιών. Το νέο Nexera-e αποτελεί την ιδανική λύση για το διαχωρισμό και το χαρακτηρισμό των πιο δύσκολων και πολύπλοκων δειγμάτων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανάλυση φαρμακευτικών προσμίξεων, πρωτεολυτικών χωνευμάτων, εκχυλισμάτων τροφίμων, φυσικών προϊόντων και συνθετικών πολυμερών. Διαβάστε περισσότερα

 • Co-Sense Series

Η σειρά Co-Sense διαθέτει συστήματα αυτόματης επεξεργασίας δειγμάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αναλύσεων με LC-MS με την αυτοματοποίηση των περίπλοκων βημάτων επεξεργασίας δειγμάτων. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για κουραστικές, χρονοβόρες και δαπανηρές χειροκίνητες διαδικασίες. Επιτυγχάνει επίσης οι ρυθμίσεις παραμέτρων για το διαχωρισμό των συστατικών-στόχων με HPLC να μπορούν να ρυθμιστούν ελεύθερα χωρίς να επιβαρύνονται από τους περιορισμούς του LC-MS. Η σειρά Co-Sense είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τη δομική ανάλυση προσμίξεων σε φαρμακευτικά προϊόντα. Είναι επίσης συμφέρουσα για μετρήσεις LCMS στους τομείς των βιοεπιστημών ή της χημικής βιομηχανίας, όπως για την έρευνα μεταβολιτών σε βιολογικούς οργανισμούς ή για την ανάλυση της παράπλευρης αντίδρασης στη χημική σύνθεση. Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο