Προϊόντα Διηλεκτρισμού

Περιγραφή

  • Electric insulation
  • Electro Mechanical Binding
  • Pressure Sensitive Tapes
  • Resins and adhesives
  • Cables
  • Electric insulating varnishes and resins
  • M&I MIDEL 7131 & MIDEL eN
  • EN 45545-2 PRODUCTS
Μετάβαση στο περιεχόμενο