Εξαρτήματα Μετασχηματιστών και Ηλεκτρικών Κινητήρων

Περιγραφή

Our components are from transformer laminations and striped
sheet metal, via slit strips to strip-wound cores and cut strip-wound cores.

Μετάβαση στο περιεχόμενο