Εξαρτήματα Δειγματοληψίας και Συσκευές Προετοιμασίας Φασματοσκοπίας Υπερύθρου

Περιγραφή

FTIR and Sample Preparation Equipment

Specac manufactures accessories for spectrometers, FTIR and XRF sample preparation equipment and a range of polarizers (as well as bespoke optics solutions). Get in touch to buy FTIR equipment and other tools.

Specac operates around the world and is represented by employees in the UK, USA and China. Thriving since 1971, the company’s success is thanks to a commitment to product quality and customer service

Μετάβαση στο περιεχόμενο