Εργαστηριακές Διαφραγματικές Αντλίες Κενού

Περιγραφή

Diaphragm vacuum pumps are dry-running devices used in a wide range of laboratory applications. They transfer, compress and evacuate different types of air, gases and vapors without contamination. The pumps are used for various laboratory applications such as vacuum distillation, multiflask filtration and gel drying.

Μετάβαση στο περιεχόμενο