ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / EZ Tabletop-type

EZ Tabletop-type

Οίκος:

-

Αναλυτές Υφής Τροφίμων, Φαρμάκων, Υλικών

Περιγραφή

In addition to taste and the inspection of ingredients, questions are always raised on the physical properties of our food: how quickly does our bread get stale? How crisp are our sausages? What are the differences between eggshells originating from different egg farming methods? …

These are the questions that will be addressed in this and in subsequent issues of the Shimadzu News – using the foods that make a continental breakfast.

Compact solutions for performing tests

Features

NEW DESIGN

  • The compact size fits easily on tables.
  • Lower table height (20% lower) and larger work space
 • This makes it easier to exchange jigs and samples and to perform a wide variety of operations.

HIGH PERFORMANCE

  • EZ Test uses a high-precision load cell that guarantees accuracy to within ±0.5% of the indicted value over a wide range from 1/500 to 1/1 of the load cell capacity.
  • Tests can be performed at up to maximum load capacity levels across the entire test speed range from 0.001 to 2000 mm/min (HS model).
  • Maximum test speed: 2000mm/min, Return speed: 3000mm/min (HS model)
   The high return speed significantly reduces the wait time between tests, even for those with long displacements.
 • EZ Test can measure 1000 data per sec, enabling accurate detection of peak force.

IMPROVED USABILITY

  • Enhanced usability by the adjustable controller
   This allows for adjusting the control panel position and angle to match the posture of the operator.
  • Visual, user-friendly TRAPEZIUMX software
   4 software platforms – Single, Cycle, Control, and Texture – enable various types of evaluation.
 • Power-saving function reduces power consumption by over 55% compared to previous models.

Documents

Videos