ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / AGS-X Series

AGS-X Series

Οίκος:

-

Μηχανές Ελέγχου Μηχανικών Ιδιοτήτων Υλικών

Περιγραφή

Practical Testing Solutions

The Shimadzu Autograph AGS-X series provides superior performance and practical testing solutions for a wide array of applications. Offering high-level control and intuitive operation, the AGS-X series sets a new standard for strength evaluations while providing the utmost in safety considerations in a modern, stylish design.

Documents

Video