ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΟΡΓΑΝΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΖΑΣ MALDI - TOF / MALDI-8020 Benchtop Linear MALDI-TOF Mass Spectrometer

MALDI-8020 Benchtop Linear MALDI-TOF Mass Spectrometer

Οίκος:

-

Περιγραφή

The MALDI-8020 is the latest in a long line of MALDI-TOF products from Shimadzu. This benchtop, linear MALDI-TOF mass spectrometer delivers outstanding performance in a compact footprint, making it an ideal choice for today’s increasingly demanding laboratories.

Documents

Video