ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΟΡΓΑΝΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΖΑΣ MALDI - TOF / MALDI-7090 MALDI TOF-TOF Mass Spectrometer

MALDI-7090 MALDI TOF-TOF Mass Spectrometer

Οίκος:

-

Περιγραφή

The MALDI-7090TM is targeted for proteomics and tissue imaging. It combines Shimadzu’s extensive MALDI TOF-TOF mass spectrometry expertise with novel patented technology to provide ultimate performance in identification and structural characterization of biomolecules.

Documents

Videos