ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΟΡΓΑΝΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΖΑΣ MALDI - TOF / AXIMA Series – MALDI TOF-TOF Mass Spectrometers

AXIMA Series – MALDI TOF-TOF Mass Spectrometers

Οίκος:

-

Περιγραφή

Available Models:

Documents

Videos