ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ EPMA / JXA-8230 SuperProbe Electron Probe Microanalyzer

JXA-8230 SuperProbe Electron Probe Microanalyzer

Οίκος:

-

Περιγραφή

The EDS, which is a versatile and easy-to-use X ray detector, can be mounted. A combined WDS snd EDS system provides a seamless and user-friendly environment for analysis.
The JXA-8230, designed for user-friendly operations, provides for a complete range of analyses through a new, simple to use, PC-based interface. The high-accuracy and fast speeds offered by the JXA-8230 are a result of its sophisicated hardwre developed from JEOL’s EPMA technologies refined over neary 50 years. The JXA-8230 is powerful, next-generation, analytical tool that fully meets all of the requirements of an EPMA.