ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ / ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ / 100TLE SDD Detector for TEM

100TLE SDD Detector for TEM

Οίκος:

-

Περιγραφή

Oxford’s Flagship SDD detector for TEM, the X-MaxN 100TLE provides the perfect solution for field emission and aberration corrected TEMs working at the frontiers of nanoscience.