ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / Pelletizer GTE

Pelletizer GTE

Οίκος:

-

Περιγραφή

The pelletizer GTE (300 mm diameter) is attached to the AR 403 via the Universal Gear UG which enables the operator to adjust the operating angle to the optimal position during operation.

The material can be fed in manually or continuously. The rotary movement of the pan carries the product to the top of the pan and then flows down the pan in an even stream to the base. By addition of the requisite amount of liquid, this process can be converted into the formation of pellets. The angle of the pan and the amount of liquid added determines the pellet size. When the pan is full, the pellets will continuously roll over the edge of the pan into a waiting container.

All parts coming into contact with the product are made of stainless steel.