ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / Mixer VB-3

Mixer VB-3

Οίκος:

-

Περιγραφή

Mixer VB-3 with V-shaped mixing vessel out of stainless steel for gentle mixture of solid well flowing materials (bulk materials). The rotary motion of up to 140 rpm results in an even more homogenous mixture of possible and suitable sensitive materials. It is equipped with three capacious openings for easy filling, emptying and cleaning. Volume of mixing container: 3 liter, recommended working conditions: minimum 0.2 liter to maximum 2 liter and 10-14 rpm. All parts coming into contact with the product are made of stainless steel.

Video