ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / Coating Pans

Coating Pans

Οίκος:

-

Περιγραφή

The ERWEKA coating pans are used for the development of coating tablets. The universal gear UG is required to attach the coating pan to the motor drive. This allows adjusting the angle of the pan and getting an optimum result from the coating process.

An infrared radiator with fixing rod can be mounted above the pan to accelerate drying if required.