ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / Ball Mill KM

Ball Mill KM

Οίκος:

-

Περιγραφή

The Ball Mill is used for grinding crystalline materials and for mixing dry, or under certain circumstances, moist materials. The drum is available with 0.5, 5 or 10?l volume.

The balls are made of porcelain with a diameter from 30 to 50 mm. The drum is sealed airtight with a lid and is delivered including a frame for the drive unit. The drum and balls can be sterilized in water. For using the ball mill, a drive support is needed, which is optionally available in a lengthened version for the simultaneous use of two mills of the same size (KM 5 l or KM10 l volume, working capacity max. 40%).

The small Ball Mill KM 0 (with 0.5 l volume, working capacity max. 40% and made of stainless steel) is attached to the drive unit via the ERWEKA Universal Gear UG.