ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / 3D Mixer

3D Mixer

Οίκος:

-

Περιγραφή

 

The new 3D Mixer is a powerful mixer for mixing of different materials, such as powders and fluids. The mixer rotates following the principal of an oloid (by Paul Schatz).

Due to its innovative holding-mechanism, the mixer can hold different sized containers (diameter of up to 120 mm and a height of 230 mm). The mixers’ housing is made of steel und high quality plastics. The transparent cover is connected to the emergency stop and helps prevent injuries.

The speed can be easily adjusted from the main drive unit AR 403. The transmission is built into the 3D Mixer and allows up to 30 rpms.