ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ / ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ (LC-MS) / LCMS-8060NX

LCMS-8060NX

Οίκος:

-

Σύστημα LC-MS/MS Τριπλού Τετραπόλου (Νέο)

Περιγραφή

LCMS-8060NX

The Culmination of Shimadzu’s Expertise in Triple Quadrupole Mass Spectrometry

IonFocus™ unit

Ultra-fast power supply

UF-Qrray™Ⅱ,UF-Lens™Ⅱ

Robustness and Ease of Use in High Sensitivity Analysis

In the newly-developed IonFocus unit, the focus electrodes reduce sensitivity loss from matrix effects by expelling contaminants with greater efficiency.

Intelligent Automation Improves Workflow Efficiency

The combination of the LCMS-8060NX and the Nexera™ series UHPLC provides a system with multiple Analytical Intelligence features, improving the efficiency of your entire workflow and maximizing analytical throughput.

Details

Videos