ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ / ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ (LC-MS) / LCMS-8060

LCMS-8060

Οίκος:

-

Σύστημα LC-MS/MS Τριπλού Τετραπόλου

Περιγραφή

The LCMS-8060 is a ground breaking innovation in mass spectrometry helping to transform LC/MS/MS data quality by developing a new vision of sensitivity and speed.
Shimadzu is the first mass spectrometry company in the world to deliver a triple quadrupole mass spectrometer with the highest sensitivity and ultra-fast technologies to create an innovation that really matters.

Documents

Videos