ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ / ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ (LC-MS) / LCMS-8045

LCMS-8045

Οίκος:

-

Σύστημα LC-MS/MS Τριπλού Τετραπόλου

Περιγραφή

Accomplishes Both High Sensitivity and Ultra-High-Speed Detection

Equipped with a heated ESI probe, the LCMS-8045 has the highest* sensitivity in its class. The instrument is capable of providing accurate and stable data over long periods of time. The inclusion of Shimadzu’s ultra-high-speed* high-voltage power supply enables the world’s fastest scan speed (30,000 u/s) and polarity switching time (5 ms). High-speed acquisition benefits the laboratory by reducing run times for increased throughput, and also shortens method development time. * As of August 2016, according to a Shimadzu survey

Superior Robustness Assures That High Sensitivity Is Maintained Over the Long Term

The LCMS-8045 was designed to be robust. The heated ESI probe, high-temperature heating block, heated desolvation line, drying gas, and focusing optics all act to maximize sensitivity and minimize contamination. This means long periods of continuous operation in the laboratory with reliable data collection, even with complex biological fluids or food samples.

LabSolutions LCMS Software and Wide-Ranging Method Packages

LabSolutions LCMS features an intuitive user interface, and offers the latest features designed to enhance laboratory productivity and streamline workflows. Numerous pre-configured MRM method packages are available. Predetermined LC separation conditions and MRM parameters allow analysis to be started without long hours of method development, enhancing the efficiency of your laboratory

Documents

Videos