ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ / ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ (LC-MS) / LCMS-2020

LCMS-2020

Οίκος:

-

Σύστημα LC/MS Απλού Τετραπόλου

Περιγραφή

Now, an ultra high-speed MS, compatible for the first time with ultra high-speed LC, has been released

The ultra high-speed LC/MS Prominence UFLC+LCMS-2020 improves the speed and reliability of HPLC analysis, offering dramatic improvements in lab productivity.

3 points yielding ultra high-speed, ultra high-sensitivity MS measurements

By incorporating the following innovative features into the LCMS-2020, the sharp peaks of ultra high-speed LC won’t be missed:

  • UFswitching (high-speed positive/negative ionization mode switching)
  • UFscanning (high-speed scan measurements)
  • UFsensitivity (superior sensitivity and repeatability thanks to newly developed ion optics)

The UFLC/MS, which continues the tradition of high-level data reliability from the well-received ultra high-speed LC Prominence UFLC, has now been released.

 

Documents

Videos