ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ / NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE (NMR) / SCM

SCM

Οίκος:

-

Superconducting magnets

Περιγραφή

Space-saving design with a compact superconducting magnet.
Greater flexibility of installation layout of the instrument is possible with the new compact magnets that have a smaller stray magnetic field.

Space-saving design with a compact superconducting magnet

Greater flexibility of installation layout of the instrument is possible with the new compact magnets that have a smaller stray magnetic field

  • The installation space for the instrument is smaller and the minimum ceiling height is reduced
  • Possible to install several NMR instruments near each other
  • Longer time between liquid helium refills
Instrument Stray magnetic field Ceiling height※1(m) Liquid helium※2refill period (days)
補充間隔(日)
Horizontal direction(m) Vertical direction(m)
500 MHz 0.6 1.15 2.50 ≥150
600 MHz 0.7 1.4 2.79 ≥200
700 MHz 0.8 1.6 3.11 ≥150
800 MHz 1.5 2.5 3.45 ≥150
*1 The required ceiling height =Total height + Current lead length or Transfer tube length
*2 These values are calculated from the filled capacity and the estimated evaporation rate, the actual number of days may vary depending on the actual use environment.
*These values are when the option is used.

The external appearance and specifications are subject to changewithout prior notice.

Images courtesy of 1020 MHz magnet:National Institute for Materials Science (NIMS)

Documents

Videos