ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ / ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ / ICPE-9800 Series

ICPE-9800 Series

Οίκος:

-

Φασματόμετρο Οπτικής Εκπομπής Επαγωγής Πλάσματος (ICP-OES)

Περιγραφή

ICPE-9800 Series of simultaneous ICP atomic emission spectrometers are next-generation systems that offer the superior accuracy necessary to simultaneously and quickly analyze multiple elements regardless of their concentration levels. They also feature user-friendly software that makes analysis easy. Furthermore, the systems reduce analysis costs while providing the highest performance levels in the industry. ICPE-9800 Series systems represent the ultimate in ICP atomic emission spectrometry for environmental, pharmaceutical, food, chemical, metal, and other fields.

 

System Design Helps Ensure Maximum Performance

  •  Photometric System Highly Suitable for the Analysis of a Wide Variety of Samples
  •  Leading-Edge CCD Detector with One Million Pixels Capable of Simultaneous Recording of All Wavelengths
  •  Three Features Reduce Gas Consumption by Half

ICPEsolution Software Ensures a Smoother Analysis Process

  •  ICPEsolution Software Ensures That Analysis Can Be Started Smoothly
  •  Acquisition for All Wavelengths and Assistant Functions Ensure

Documents

Videos