ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ / ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ / Nexis GC-2030

Nexis GC-2030

Οίκος:

-

Η Καλύτερη Ευαισθησία και Επαναληψιμότητα Παγκοσμίως

Περιγραφή

Designed with the Analyst in Mind

Analysts will benefit from the touch panel interface, which features clear graphics that display information instantly whenever needed. The user-friendly interface leaves the operator free to focus on obtaining optimal analytical results.

World’s Highest* Sensitivity and Reproducibility

High-Sensitivity Detectors Support a Wide Variety of Analyses
Intelligent Flow Controller with Exceptional Reproducibility

Exceptional Extensibility and Productivity

GC Systems Customized for Specific Needs

Advanced Flow Technology

Faster Analysis with Hydrogen Carrier Gas

Various Advanced Functions Improve Energy Efficiency

Column Temperature Control Function

Options for Expanding Your Productivity

Inlets

Split/Splitless Injector

On-Column Injection Unit

Direct Injection Unit

Programmed Temperature Vaporization Injector

Detectors

Flame Ionization Detector

Flame Photometric Detector

Thermal Conductivity Detector

Flame Thermionic Detector

Electron Capture Detector

Barrier Discharge Ionization Detector

Software Improves Laboratory Productivity

Documents

Videos