ΑΡΧΙΚΗ / Προϊόντα / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ / ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ / GC-2010 Pro

GC-2010 Pro

Οίκος:

-

Πλήρης Ευελιξία για Διάφορες Αναλύσεις

Περιγραφή

The GC-2010 Pro represents a new generation in Routine GC. Fast oven heating and cooling reduces the analysis time and allow high sample throughput. Based on GC-2010 Plus technology, it combines easy operation with efficient analysis and excellence in sensitivity and precision.

Flexible lineup for various analysis

Flexible lineup for various analysis

Two analytical lines can be operated simultaneously for different applications

Industry Leading Detector Sensitivity

Industry Leading Detector Sensitivity

Responding to the ever increasing demands for trace level analysis, all detectors of GC-2010 Pro realize high sensitivity in miniaturization design.

Options enhancing scalability

Options enhancing scalability

Simultaneously install up to three injection units and up to three detectors.

Efficient workstation LabSolutions meeting customer needs

Efficient workstation LabSolutions meeting customer needs

LabSolutions workstation fully integrates the functions of LC and GC

Customized analysis systems based on different analysis requirements

Customized analysis systems based on different analysis requirements

Headspace analysis system (HS-20) (HS-10)
Liquid injection/headspace/SPME analysis system
Dual tower injection system
Pyrolysis system
Simulated distillation GC system

Documents

Videos