ΑΝΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ

Περιγραφή

Agytax is a shaking device developed to standardize and optimize the process of extraction in analytical methods,, improving productivity, repeatability and efficiency, resulting into becoming a tool which enables specific analytical techniques not feasible without it.

Agytax is the necessary step to systematize the process of validating analytical methods, both liquid and solid phase.

Μετάβαση στο περιεχόμενο