ΑΡΧΙΚΗ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΟΡΓΑΝΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΖΑΣ MALDI - TOF

ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΖΑΣ MALDI - TOF

Φιλτράρισμα Ανά Οίκο