ΑΡΧΙΚΗ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ / ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ UV/VIS/NIR, FTIR, FLUORESCENCE, XRF

SHIMADZU

Ιστοσελίδα Οίκου