ΑΡΧΙΚΗ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ / NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE (NMR)

JEOL

Ιστοσελίδα Οίκου