ΑΡΧΙΚΗ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ / ELECTRON SPIN RESONANCE SPECTROMETER (ESR)

JEOL

Ιστοσελίδα Οίκου