Συσκευές Γενικών Δοκιμών

Σειρά AG-XplusΗ νέα σειρά AG-Xplus περιλαμβάνει ηλεκτρομηχανικές συσκευές γενικών δοκιμών υψηλής ακρίβειας, κατάλληλες για την δοκιμή πλαστικών, μετάλλων και άλλων δοκιμίων.

Διατίθενται διάφορα μοντέλα, δυναμικότητας από 5 έως 600 kN, επιτραπέζια και επιδαπέδια.

Διατίθεται πλήθος εξαρτημάτων για όλες τις δοκιμές όλων των υλικών.

Κυψέλες φόρτισης μεγάλης ακρίβειας, κλάσης 0,5 (ακρίβεια 0,5% της μετρούμενης δύναμης, σε όλο το εύρος μέτρησης).
Σειρά AGS-XΗ νέα σειρά AGS-X περιλαμβάνει ηλεκτρομηχανικές συσκευές γενικών δοκιμών, κατάλληλες για την δοκιμή πλαστικών, μετάλλων και άλλων δοκιμίων.

Διατίθενται διάφορα μοντέλα, δυναμικότητας από 1 έως 300 kN, επιτραπέζια και επιδαπέδια.

Διατίθεται πλήθος εξαρτημάτων για όλες τις δοκιμές όλων των υλικών.

Κυψέλες φόρτισης μεγάλης ακρίβειας, κλάσης 0,5 (ακρίβεια 0,5% της μετρούμενης δύναμης, σε όλο το εύρος μέτρησης).
Σειρά EZ-TestΗ σειρά EZ-Test περιλαμβάνει ηλεκτρομηχανικές μικρές συσκευές γενικών δοκιμών κατάλληλες για διάφορες εφαρμογές συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας των τροφίμων (texture analysis), των φαρμακευτικών προϊόντων, των καλλυντικών, των εξαρτημάτων ακριβείας, των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, των πλαστικών και ελαστικών προϊόντων, κ.ά.

Διατίθενται διάφορα μοντέλα, δυναμικότητας από 500 Ν έως 5 kN, όλα επιτραπέζια.

Διατίθεται πλήθος εξαρτημάτων για όλες τις δοκιμές όλων των υλικών.

Σειρά επιπλέον λογισμικών, όπως εξειδικευμένου λογισμικού για texture analysis.
Σειρά UH-XΗ νέα σειρά UH-X περιλαμβάνει σερβοϋδραυλικές συσκευές γενικών δοκιμών υψηλής ακρίβειας, κατάλληλες για τις δοκιμές πλαστικών, μετάλλων, ξύλου και άλλων δοκιμίων.

Διατίθενται διάφορα μοντέλα, δυναμικότητας από 200 έως 4000 kN, όλα επιδαπέδια.

Διατίθεται πλήθος εξαρτημάτων για όλες τις δοκιμές όλων των υλικών.

Κυψέλες φόρτισης μεγάλης ακρίβειας, κλάσης 0,5 (ακρίβεια 0,5% της μετρούμενης δύναμης, σε όλο το εύρος μέτρησης).
ServoPulsersΥδραυλικές συσκευές κόπωσης υλικών, διαφόρων μοντέλων, δυναμικότητας από 10 Ν έως 200 kN, επιτραπέζιες και επιδαπέδιες.
PendulumPendulum τύπου 4a Impetus, για τον αυτόματο μηχανικό χαρακτηρισμό υλικών κάτω από δυναμική φόρτιση.

Ικανότητα δημιουργίας πιστοποιημένων "material cards".

Λογισμικό προσομοίωσης πραγματικών συνθηκών.