Αναλυτές TOC

Σειρά TOC-L

TOC-LCSH/CSN TOC-LCPH/CPN


Η Shimadzu είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή αναλυτών ολικού οργανικού άνθρακα (Total Organic Carbon, TOC) από το 1967. Oι αυτόματοι αναλυτές TOC της Shimadzu μεγιστοποιούν την ευαισθησία και την παραγωγικότητα της ανάλυσης και αποτελούν την ιδανική επιλογή για μετρήσεις σε ποταμούς, λίμνες, θάλασσα, λύματα, ακόμα και στην φαρμακοβιομηχανία για το έλεγχο του τελικού προϊόντος.

Η σειρά TOC-L (πρώτη παρουσίαση Φεβρουάριος 2011), όπως ακριβώς και η προγενέστερη σειρά TOC-V, διαθέτει εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, όριο ανίχνευσης 4 μg/L, ασύγκριτη ακρίβεια και επαναληψιμότητα, δυνατότητα προσδιορισμού του TOC μέσω TC (Total Carbon) και IC (Inorganic Carbon), καθώς επίσης και μέσω POC (Purgeable Organic Carbon) και NPOC (Non-Purgeable Organic Carbon).

Η σειρά TOC-L περιλαμβάνει τα ακόλουθα μοντέλα:

TOC-LCSH: Καταλυτική οξείδωση, λειτουργία αυτόνομη ή ελεγχόμενη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, υψηλή ευαισθησία
TOC-LCSN: Καταλυτική οξείδωση, λειτουργία αυτόνομη ή ελεγχόμενη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, κανονική ευαισθησία
TOC-LCPH: Καταλυτική οξείδωση, λειτουργία ελεγχόμενη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, υψηλή ευαισθησία
TOC-LCPN: Καταλυτική οξείδωση, λειτουργία ελεγχόμενη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, κανονική ευαισθησία

Οι αναλυτές οργανικού άνθρακα της σειράς TOC-L συνοδεύονται από λογισμικό το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις κατά GLP/GMP και 21 CFR Part 11.

Επιπλέον διαθέτουν δυνατότητα επέκτασης με σύστημα μέτρησης ολικού αζώτου (TNM-L), αυτόματους δειγματολήπτες (ASI-L και OCT-L), και δειγματολήπτη για στερεά δείγματα (SSM-5000A).TNM-L SSM-5000A
ASI-L OCT-L


Η σειρά TOC-L είναι φιλική προς το περιβάλλον, προσφέροντας εξοικονόμηση ενέργειας έως και 43% σε σχέση με τη σειρά TOC-V, και διαθέτει σήμανση ECO.Σειρά TOC-V

TOC-VCS TOC-VWS


Η σειρά TOC-V αποτελείται από 7 διαφορετικά μοντέλα για τη μέτρηση άνθρακα (ολικού, οργανικού και ανόργανου) καθώς και τη μέτρηση του ολικού αζώτου με την προσθήκη ειδικής μονάδας (ΤΝΜ-1):

TOC-VCSH: Καταλυτική οξείδωση, αυτόνομη λειτουργία, υψηλή ευαισθησία
TOC-VCSN: Καταλυτική οξείδωση, αυτόνομη λειτουργία, κανονική ευαισθησία
TOC-VCPH: Καταλυτική οξείδωση, λειτουργία αυτόνομη ή ελεγχόμενη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, υψηλή ευαισθησία
TOC-VCPN: Καταλυτική οξείδωση, λειτουργία αυτόνομη ή ελεγχόμενη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, κανονική ευαισθησία
TOC-VWS: Υγρή οξείδωση, αυτόνομη λειτουργία
TOC-VWP: Υγρή οξείδωση, λειτουργία ελεγχόμενη με ηλεκτρονικό υπολογιστή
TOC-VE: Καταλυτική οξείδωση, αυτόνομη λειτουργία, βασικό μοντέλο

TNM-1


Η σειρά αυτή παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να μετρήσει το TOC με δύο μεθόδους οξείδωσης:
On Line Αναλυτές TOC, TN και TNP

TOC-4110


Η Shimadzu προσφέρει τους ακόλουθους on line αναλυτές για τη μέτρηση ολικού άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου στο νερό:

TOC-4110: Καταλυτική οξείδωση, αναλυτής ολικού άνθρακα
TN-4110: Καταλυτική οξείδωση, αναλυτής ολικού αζώτου
TOCN-4110: Καταλυτική οξείδωση, αναλυτής ολικού άνθρακα και αζώτου
TNPC-4110: Καταλυτική οξείδωση, αναλυτής ολικού αζώτου και φωσφόρου
TNPC-4110C: Καταλυτική οξείδωση, αναλυτής ολικού άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου

Οι on line αναλυτές της Shimadzu έχουν μεταξύ άλλων τα εξής πλεονεκτήματα: