Συστήματα LC/MS

LCMS-2020Έχοντας την μέγιστη ταχύτητα μέτρησης και ευαισθησία, ο συμπαγής φασματογράφος μάζας LCMS-2020 προσφέρει ταχύτερες μετρήσεις και υψηλότερη ευαισθησία ανιχνευτή για ταχύτερη και ακριβέστερη ανίχνευση ακαθαρσιών, περιβαλλοντικών μολυντών και άλλων μολυνουσών ουσιών. Σεσυνδιασμό με ένα υπερταχύ σύστημα υγρής χρωματογραφίας Prominence (UFLC/UFLCXR), επιτυγχάνεται μέγιστη απόδοση διαχωρισμού και παραγωγικότητα.

Ο LCMS-2020 παρουσιάζει τις ακόλουθες καινοτομίες:


Μεγάλης ταχύτητας αλλαγή πολικότητας για τη διαδοχική μέτρηση θετικών/αρνητικών ιόντων

Η μέτρηση αγνώστων ουσιών απαιτεί τη μέτρηση τόσο θετικών όσο και αρνητικών ιόντων. Καθώς η ταχύτητα αλλαγής πολικότητας για τα περισσότερα συστήματα LC/MS είναι χαμηλή, η υπερταχεία ανάλυση απαιτούσε την εισαγωγή κάθε δείγματος δύο φορές για χωριστές μετρήσεις. Η τεχνολογία UFswitching (πατέντα σε εκκρεμότητα) επιτρέπει την αλλαγή πολικότητας σε 15 ms, επιτρέποντας την παράλληλη ανάλυση ακόμα και των ταχύτερων χρωματογραφικών κορυφών και με τους δύο τρόπους, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα.


Ανώτερη ευαισθησία, ιδιέταιρα για αναλύσεις υπερυψηλής ταχύτητας

Καινοτόμα οπτικά ιόντων με το πρόσφατα ανεπτυγμένο οπτικό σύστημα ιόντων Qarray® προσφέρουν ανώτερη ευαισθισία, επαναληψιμότητα και γραμμικότητα, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ευαισθησία από οποιονδήποτε άλλο αναλυτή με μονό τετράπολο για τις συχνότερα μετρούμενες ουσίες.


Μεγάλες ταχύτητες σάρωσης

Εφαρμόζοντας νέα τεχνολογία (πατέντα σε εκκρεμότητα), επιτυγχάνεται ταχύτητα σάρωσης 15000 u/s χωρίς να θυσιάζεται η ευαισθησία ή η διαχωριστική ικανότητα, ακόμα και σε σαρώσεις υψηλής ταχύτητας.


Εύκολος Χειρισμός/Συντήρηση

Η μέθοδος ESI (ElectroSpray Ionisation), που χρησιμοποιείται τυπικά στο LC/MS, μπορεί να αντικατασταθεί με την APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionisation), η οποία είναι κατάλληλη για λιγότερο πολικές ενώσεις, ή με διπλή πηγή ιοντισμού (DUIS) για ταυτόχρονη χρήση των δύο μεθόδων ιοντισμού, γρήγορα και χωρίς να χρειάζονται εργαλεία. Η επιλογή της μεθόδου ιοντισμού DUIS (ESI ή APCI) μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επιπλέον, η γραμμή αποδιαλύτωσης, όπου τα ιόντα εισέρχονται στη μονάδα MS, μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς να σπάσει το κενό.

Με απλά λόγια, το νέο LCMS-2020 της Shimadzu έχει μεγαλύτερη ευαισθησία, ταχύτητα σάρωσης και ταχύτητα αλλαγής πολικότητας από κάθε άλλο φασματογράφο μάζας με τετράπολο παγκοσμίως.


Εξαιρετική Λειτουργικότητα


Εξαιρετικά Εύχρηστο και με Πολλές Λειτουργίες Λογισμικό

Το λογισμικό LCMSsolution είναι εξαιρετικά εύχρηστο, ακόμα και για τον αρχάριο χρήστη, μέσω των λειτουργιών Αssistant Bar, Data Explorer και Wizard που διαθέτει. Επιτρέπει:

Η νέα έκδοση του LCMSsolution περιλαμβάνει έναν βελτιωμένο Data Explorer, που βοηθά στην ποιοτική επεξεργασία πολλαπλών σετ δεδομένων. Ο νέος Data Explorer επιτρέπει: