Συστήματα LC/MS/MS

LCMS-8050Υπερ-υψηλή ευαισθησία


Ultra Fast ταχύτητα


Υπερ-υψηλή αξιοπιστία
LCMS-8040Υπερ-υψηλή ευαισθησία


Ultra Fast ταχύτητα


Υπερ-υψηλή αξιοπιστία


Πεδία Εφαρμογής