Συσκευές Ελέγχου Σκληρότητας

HMV-2Η συσκευή HMV-2 είναι κατάλληλη για την μέτρηση της σκληρότητας μικρών δοκιμίων, στρωμάτων επεξεργασμένων επιφανειών και άλλων μικροεπιφανειών, με ελάχιστη ζημιά σε αυτές.
Σειρά DUHΟι συσκευές της σειράς DUH είναι κατάλληλες για τον έλεγχο σκληρότητας υλικών σε μικροκλίμακα, τα οποία δεν μπορούν να ελεγχθούν με κοινές συσκευές δοκιμών.
Σειρά MCT-WΟι συσκευές της σειράς MCT-W είναι κατάλληλες για την μέτρηση της αντίστασης στην θραύση σωματιδίων διαμέτρου από 1 μm έως 50 μm.