Συστήματα GC

GC-2010 Plus: Το Μέλλον της Αέριας Χρωματογραφίας Είναι ΕδώΗ Shimadzu, με προσήλωση στη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων της, παρουσιάζει τη νέα γενιά εξελιγμένου μοντέλου αέριου χρωματογράφου GC-2010 Plus, σχεδιασμένου και κατασκευασμένου ώστε να καλύπτει αποτελεσματικά τις απαιτήσεις σε αναλύσεις που απαιτούν υψηλή ευαισθησία, εφαρμογές ταχείας αέριας χρωματογραφίας (Fast GC).


Εισαγωγείς

Δέχεται εισαγωγείς με προηγμένη τεχνολογία ροής (Advanced Flow Technology - AFT), που επεκτείνει τις δυνατότητες εφαρμογών, όπως πολυδιάστατη χρωματογραφία και backflush, ενώ παράλληλα διατηρεί τα στοιχεία υπεροχής του, όπως υψηλές πιέσεις (970 kPa) και ροές (1200 mL/min), τα οποία επιτρέπουν μειωμένους χρόνους ανάλυσης και καλύτερους διαχωρισμούς χωρίς να θυσιάζεται η αποτελεσματικότητα του.

Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ροής επιτρέπει στο σύστημα μια ακόμη σημαντική εφαρμογή: το διαχωρισμό των εκλουόμενων από τη χρωματογραφική στήλη σε διαφορετικούς ανιχνευτές, ώστε στον ίδιο χρόνο ανάλυσης να έχουμε δύο χρωματογραφήματα από δύο ανιχνευτές.


Ανιχνευτές

Οι αναλυτικές απαιτήσεις οδήγησαν στην επανασχεδίαση των ανιχνευτών, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ευαισθησία:

FID: 1,5 pgC/s
ECD: 6 fg/s (γ-BHC)
FTD (NPD): φωσφόρος 0,03 pgP/s, άζωτο 0,1 pgN/s
FPD: φωσφόρος 55 fgP/s, θείο 3 pgS/s
TCD: 20000 mV·mL/mg (δεκάνιο)

Όλοι οι ανιχνευτές διαθέτουν συχνότητα δειγματοληψίας 250 Hz, και το λογισμικό ελέγχου και συλλογής δεδομένων μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις συχνότητες.


Αποτελέσματα - Παραγωγικότητα

Το νέου σχεδιασμού σύστημα έγχυσης προσφέρει εξαιρετική επαναληψιμότητα των εγχύσεων ακόμη και για διαλύτες υψηλής πτητικότητας, όπως η ακετόνη. Σε συνδυασμό με τους υψηλής ευαισθησίας ανιχνευτές, επιτυγχάνονται εξαιρετικά αποτελέσματα αναλύσεων για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών. Ταυτόχρονα, η ενσωμάτωση ενός δεύτερου ανεμιστήρα στο εσωτερικού του κλιβάνου μείωσε το χρόνο ψύξης από τους 450°C στους 50°C σε λιγότερο από 3,5 min, άρα και το συνολικό χρόνο ανάλυσης, ενώ η λειτουργία Gas Saver μειώνει την κατανάλωση των αερίων, άρα και το κόστος λειτουργίας.


Χρωματογραφία Fast

Η χρωματογραφία Fast είναι μία τεχνική η οποία αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, τείνοντας να αντικαταστήσει την κλασσική πλέον χρωματογραφία τριχοειδούς στήλης. Οι αλλαγές που φαίνεται ότι θα επιφέρει στην αέρια χρωματογραφία είναι αντίστοιχες με τις αλλαγές που επέφερε η χρωματογραφία τριχοειδούς στήλης όταν αντικατέστησε την χρωματογραφία στηλών packed.

Βασικό εξάρτημα της χρωματογραφίας Fast είναι οι νέες στήλες μικρότερης διαμέτρου και μήκους, οι οποίες υπόσχονται έως δέκα φορές ταχύτερη ανάλυση και έως δέκα φορές καλύτερο διαχωρισμό.

Η ενσωμάτωση ελεγκτών ροής αερίων υψηλής πίεσης που αναφέρθηκε παραπάνω δεν είναι αρκετή για την επίτευξη αναλύσεων χρωματογραφίας Fast. Η Shimadzu, εκτός από τον πρωτοποριακό έλεγχο σταθερότητας της ροής στην στήλη (linear velocity mode), έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην εξέλιξη της ταχύτητας των ανιχνευτών. Οι βασικές παράμετροι για την επίτευξη ανίχνευσης υψηλής ταχύτητας είναι η ταχύτητα δειγματοληψίας και ο χρόνος απόκρισης, που συνεισφέρουν από κοινού στην μεγιστοποίηση της ταχύτητας επεξεργασίας του σήματος.

Η Shimadzu είναι η πρώτη παγκοσμίως που πέτυχε να κατασκευάσει ανιχνευτές που δίνουν χρωματογραφήματα με διαχωρισμούς κορυφών κάτω των 25 ms χωρίς να θυσιάζεται η ευαισθησία.


Εύκολη Χρήση και Έξυπνες Λειτουργίες Σταθερότητας του Συστήματος

Η χρήση της συσκευής είναι ευκολότερη. Η μεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλλων παρουσιάζει όλες της παραμέτρους της ανάλυσης καθώς και τα αποτελέσματα (χρωματογράφημα). Όλες οι παράμετροι της ανάλυσης ελέγχονται από το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και έτσι μπορεί ο χρήστης κάθε επιπέδου να εκτελέσει εύκολα και γρήγορα μια ανάλυση.

Το GC-2010 Plus επιτρέπει τον έλεγχο διαφόρων παραμέτρων (κατάσταση του septum και του liner, κατάσταση του ανιχνευτή θερμοκρασίας, παροχή σταθερού ηλεκτρικού ρεύματος, λειτουργία του αναλογο-ψηφιακού μετατροπέα, κ.ά.). Για λόγους διακρίβωσης, το σύστημα καταγράφει το ιστορικό και τις συνθήκες λειτουργίας, καθώς και τυχόν αποκλίσεις από καθορισμένες τιμές, τις αλλαγές στις παραμέτρους και τα λάθη.


Λογισμικό GCsolution

Το νέο λογισμικό GCsolution ανήκει στη σειρά λογισμικού LabSolutions. Διαθέτει ευέλικτα εργαλεία ώστε να μπορεί ο χρήστης να εκτελεί εύκολα τις αναλύσεις, με ασφάλεια και επαναληψιμότητα. Είναι λογισμικό αρχιτεκτονικής 32bit και λειτουργεί σε περιβάλλον Windows (XP και 7). Όλες οι κύριες λειτουργίες του λογισμικού παρουσιάζονται σαν εικονίδια στην γραμμή συντομεύσεων και παρέχονται αυτόματες ρουτίνες δημιουργίας μεθόδων και παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Το λογισμικό παρέχει πλήρη προστασία χρήσης με κωδικό ασφαλείας, καταγραφή ιστορικού και πιστοποίηση δεδομένων, και είναι συμβατό για λειτουργία σε περιβάλλον GLP/GPM.


Εφαρμογές

Οι μεγάλες δυνατότητες του αέριου χρωματογράφου GC-2010 Plus, καθώς και οι μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων που μπορεί να δεχθεί, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συστημάτων αέριας χρωματογραφίας που καλύπτουν πλήθος αναλυτικών απαιτήσεων, όπως:

και πλήθος άλλων εφαρμογών.
GC-2014: Υψηλή Απόδοση σε Χαμηλότερο ΚόστοςΟ αέριος χρωματογράφος GC-2014 της Shimadzu αποτελεί ουσιαστικά την συνέχεια των παλαιότερων GC-14 και GC-17. Έχει αντίστοιχες δυνατότητες με τον GC-2010 σε χαμηλότερο κόστος και είναι κατάλληλος για αναλύσεις ρουτίνας. Ο έλεγχος των αερίων για ανιχνευτές που απαιτούν αέρια (π.χ. FID) γίνεται με μανόμετρα, σε αντίθεση με τον GC-2010, όπου γίνεται ηλεκτρονικά. Χρησιμοποιεί το ίδιο λογισμικό (GCsolution).
AOC-20i / s: Αυτόματοι ΔειγματολήπτεςΥψηλής ακρίβειας και επαναληψιμότητας έκχυση του δείγματος για 6, 12 ή 150 δείγματα. Ο αυτόματος δειγματολήπτης προσαρμόζεται εύκολα σε σύγχρονους (GC-2010, GC-2014) ή παλαιότερους (GC-14B, GC-17A) αέριους χρωματογράφους της Shimadzu. Διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
AOC-5000: Αυτόματος Δειγματολήπτης HeadspaceΥψηλής ακρίβειας και επαναληψιμότητας έκχυση του δείγματος για όλους τους τύπους δείγματος, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για διαλύτες, VOC's ή αρωματικές ενώσεις. Ο AOC-5000 προσφέρει πολλές δυνατότητες ανάλυσης, από υγρές εκχύσεις μέχρι ανάλυση Headspace και SPME (Solid Phase Micro-Extraction). Διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: