Συστήματα GC/MS

GCMS-QP2010 Plus: Υψηλές Επιδόσεις με Μεγάλη Ευκολία ΧρήσηςΤο νέο GCMS-QP2010 Plus διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:


Yψηλή Ευαισθησία

Η υψηλή ευαισθησία και η εξαιρετική σταθερότητα του, επιτρέπει στο GC/MS να επιτύχει ακόμα χαμηλότερα όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης. Με την βοήθεια του λογισμικού GCMSsolution που παρέχεται με το σύστημα και με τις βιβλιοθήκες φασμάτων μαζών που μπορούν να προστεθούν, η ταχύτητα ανάλυσης και επεξεργασίας των λαμβανόμενων φασμάτων πραγματοποιείται στο ελάχιστο.

Η νέα πηγή ιόντων παρέχει 2,5 φορές μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, με λόγο S/N > 160 για m/z = 272 με 1 pg οκταφθοροναφθαλενίου, ενώ για το παλαιότερο GCMS-QP2010 ήταν S/N > 60.


Ευελιξία

Ο σχεδιασμός του νέου θαλάμου ιοντισμού δεν προσφέρει μόνον μέγιστη ευαισθησία αλλά επιτρέπει και μεγάλη ευελιξία στην ανάπτυξη των μεθόδων. Κάθε παράμετρος μπορεί να οριστεί ατομικά για κάθε δείγμα καθώς ο θάλαμος ιοντισμού διαθέτει δική του μονάδα θερμοστάτησης με μεταβαλλόμενο ρεύμα και ενέργεια ιονισμού. Το μεγάλο εύρος μαζών (από 1,5 έως 1090) επιτρέπει την ανάλυση μεγάλου αριθμού δειγμάτων. Στο GCMS-QP2010 Plus μπορεί να εγκατασταθεί κάθε τύπος τριχοειδούς στήλης, από μικρής διαμέτρου για fast chromatography έως μεγάλης διαμέτρου για αναλύσεις αερίων δειγμάτων.


Τεχνικές Ιοντισμού

Ολες οι μοντέρνες τεχνικές ιοντισμού είναι διαθέσιμες. Η τεχνική ΕΙ (Electron Impact) έχει σαν αποτέλεσμα κλασσικά φάσματα μάζας για εύκολη αναγνώριση - ταυτοποίηση των ουσιών στο δείγμα. Η τεχνική PCI (Positive Chemical Ionization) επιτρέπει τον καθορισμό του μοριακού βάρους των ουσιών, απαραίτητη στα εργαστήρια οργανικής έρευνας. Η τεχνική NCI (Negative Chemical Ionization) προσδίδει την μεγαλύτερη ευαισθησία σε αναλύσεις για τον καθορισμό χλωριωμένων ενώσεων όπως διαλύτες ή φυτοφάρμακα. Με ολοκληρωμένη μονάδα ιοντισμού για όλες τις ανωτέρω τεχνικές, δεν χρειάζεται επέμβαση στο όργανο για αλλαγή τεχνικής.


Ευκολία Χρήσης και Μεγάλες Δυνατότητες Ανάλυσης με το Λογισμικό GCMSsolution

H ποιότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων επισφραγίζεται με την χρήση του λογισμικού GCMSsolution, το οποίο διαθέτει μεταξύ άλλων, λειτουργίες αυτόματου ελέγχου της κατάστασης συστήματος. Η λειτουργία σε περιβάλλον GLP/GMΡ και η εύκολη ανάθεση κωδικών ασφαλείας για τις διάφορες λειτουργίες και χρήστες επιτρέπουν την πλήρη παραμετροποίηση του λογισμικού στις ανάγκες του εργαστηρίου σας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι εύκολο στην χρήση και για τον αρχάριο χρήστη, ενώ στο λογισμικό υπάρχει και η λειτουργία Wizard που ουσιαστικά σε καθοδήγει στα βήματα της ανάλυσης.


Απευθείας Έγχυση

Μπορούμε να πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία με την προσθήκη της μονάδας DI2010 (Direct Inlet). Η προαιρετική αυτή μονάδα μπορεί να είναι εγκατεστημένη ταυτόχρονα στη μονάδα σύνδεσης του αέριου χρωματογράφου με τον φασματογράφο μάζας, και η χρήση της απαιτεί μόνον την κατάλληλη επιλογή από το λογισμικό. Με την μονάδα απευθείας έγχυσης μπορείτε να αναλύσετε ουσίες με μεγάλες μάζες (μέχρι 1090 amu).


Παράλληλη Ανάλυση Scan/SIM

Σε ένα δείγμα πολλών συστατικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος SIM (Single Ion Monitoring) προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ευαισθησία στον ποσοτικό προσδιορισμό μίας ή περισσοτέρων ενώσεων ενώ η μέθοδος Scan μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση και ταυτοποίηση των ενώσεων. Το νέο GCMS-QP2010 Plus μπορεί πραγματοποιήσει ταυτόχρονα και τις δύο αναλύσεις.


Λειτουργία Αυτόματης Διόρθωσης των Χρόνων Συγκράτησης

Αν κατά την συντήρηση του οργάνου απαιτηθεί το κόψιμο της στήλης, οι χρόνοι συγκράτησης των ουσιών θα αλλάξουν. Στο λογισμικό GCMSsolution περιέχεται η λειτουργία AART (Automatic Adjustment of Retention Time) η οποία επιτρέπει την αυτόματη διόρθωση των χρόνων συγκράτησης, βασισμένο στην αλλαγή των χρόνων συγκράτησης ενός πρότυπου μίγματος αλκανίων.


Εύκολη Συντήρηση

Στο GCMS-QP2010 Plus ο θάλαμος ιοντισμού, τα τριχοειδή νήματα και το σύστημα φακών είναι εύκολα προσβάσιμα από το εμπρός μέρος της συσκευής από ειδικό πορτάκι. Ο καθαρισμός του θαλάμου κενού ή του συστήματος φακών ή η αλλαγή ενός τριχοειδούς είναι απλός και εύκολος. Το λογισμικό μας δείχνει τις διαδικασίες συντήρησης και διάγνωσης προβλημάτων βήμα προς βήμα με ευκρινείς εικόνες. Επίσης αυτόματα προτείνει ενέργειες αποκατάστασης σε περίπτωση που αναγνωριστεί κάποια δυσλειτουργία από τις ρουτίνες ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας λειτουργίας.


Πλήρης Αυτοματοποίηση

Με δυνατότητα υποστήριξης ροών έως 15 mL/min, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές εισαγωγής δείγματος, όπως π.χ. ανάλυση Headspace, Purge & Trap, πυρόλυση, θερμική εκρόφηση και MSPE (Micro-Solid Phase Extraction).