Συστήματα GC/MS/MS

GCMS-TQ8030: Ανάλυση Ultra Fast με εξαιρετική ευαισθησία και ακρίβειαΤα χαρακτηριστικά που απαιτούν οι αναλυτές

Ο κατασκευαστικός οίκος Shimadzu, μεταξύ των πρώτων εταιριών παγκοσμίως στον τομέα των αναλυτικών οργάνων, παρουσίασε τον νέο αέριο φασματογράφο μάζας με τριπλό τετράπολο GCMS-TQ8030, που προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τις σημερινές απαιτήσεις ανάλυσης, συνδυάζοντας την ταχύτητα, την ακρίβεια και την ευκολία χρήσης που απαιτούν οι αναλυτές.

Εξαιτίας του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού των χημικών ενώσεων που βλάπτουν το περιβάλλον, οι αναλυτές πρέπει να μετρούν αυτούς τους ρυπαντές γρήγορα και με ακρίβεια, χρησιμοποιώντας ένα αποτελεσματικό τρόπο προπαρασκευής του δείγματος, και με όσον το δυνατόν μειωμένες παρεμποδίσεις από άλλες ουσίες.


Η υψηλότερη ευαισθησία στην κατηγορία του

Με την αποκλειστική, υψηλής αποτελεσματικότητας πηγή ιοντισμού της Shimadzu, το GCMS-TQ8030 επιτυγχάνει την υψηλότερη ευαισθησία στην κατηγορία του τόσο για τις μετρήσεις MRM (multiple reaction monitoring) με GC/MS/MS όσο και για τις μετρήσεις Scan και SIM με GC/MS. Η υψηλή ευαισθησία του συστήματος επιτρέπει ένα πλήθος μετρήσεων, όπως MRM, Scan, συνδυασμός Scan/MRM και Neutral Loss Scan.

To GCMS-TQ8030 διαθέτει την τεχνολογία UFsweeper® της Shimadzu, που ελαχιστοποιεί το μήκος του κελιού πρόσκρουσης (collision cell), παρέχοντας υψηλή απόδοση επαγωγικής διάσπασης (Collision Induced Dissociation) και μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς των ιόντων. Η τεχνολογία UFsweeper® επιταχύνει τα ιόντα που διέρχονται από το κελί πρόσκρουσης δημιουργώντας μία επιφάνεια ψεύδο-δυναμικού, αποτρέποντας έτσι οποιαδήποτε πτώση στην ένταση του σήματος ή φαινόμενα cross talk ακόμα και σε ultra fast ταχύτητες μέτρησης.

Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με το Πρωτόκολλο Προηγμένης Ταχύτητας Σάρωσης (Advanced Scanning Speed Protocol - ASSP™), ένα εσωτερικό πρωτόκολλο που βελτιστοποιεί τις παραμέτρους μεταφοράς ιόντων κατά τη διαδικασία της σάρωσης. Οι υψηλές ταχύτητες σάρωσης, έως τις 20000 u/s, καθώς και οι υψηλές ταχύτητες των ιόντων εξαιτίας της τεχνολογίας UFsweeper® κάθιστούν εφικτές τις μετρήσεις MRM υψηλής ταχύτητας και γρήγορης εναλλαγής.


Οικολογική Λειτουργία που μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος

Η οικολογική λειτουργία του GCMS-TQ8030 μειώνει την κατανάλωση ρεύματος κατά 36% όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (standby). H οικολογική λειτουργία μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας του GC, του MS και του Η/Υ, καθώς επίσης και την κατανάλωση φέροντος αερίου. Σε βάθος ενός χρόνου χρήσης και με την βοήθεια της οικολογικής λειτουργίας η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται συνολικά κατά 26% και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 1,1 τόνους.


Επιπλέον χαρακτηριστικά του GCMS-TQ8030