Φασματόμετρα EDXRF

EDX-720 / 800HS / 900HSH φασματοσκοπία ακτινών Χ χρησιμοποιεί τις ακτίνες Χ για στοιχειακή και ποσοτική στοιχειακή ανάλυση. Η Φασματοσκοπία XRF-EDX χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των στοιχείων που περιέχει ένα δείγμα (ποιοτική ανάλυση) αλλά και για την συγκέντρωσή τους σε αυτό (ποσοτική ανάλυση).

Το EDX-720 εμφανίζει εξαιρετική ευαισθησία στις μετρήσεις του Pb, του Cd και του Hg, που είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία για τις αναλύσεις WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) και RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορούν εύκολα και γρήγορα να αναλυθούν όλα τα στοιχεία, από το Νa έως το U. Ο μεγάλος εισαγωγέας δείγματος δέχεται δείγματα διαμέτρου έως 300 mm και ύψους έως 150 mm. Η ακριβής θέση των μικρότερων σε μέγεθος δειγμάτων μπορεί να ελεγχθεί επακριβώς μέσω μιας προαιρετικής έγχρωμης κάμερας CCD.