Όργανα Βιοτεχνολογίας

LCMS-IT-TOFTo LCMS-IT-TOF της Shimadzu είναι ένα νέο υβριδικό σύστημα υγρής χρωματογραφίας-αναλυτή μάζας με μία ευρεία γκάμα εφαρμογών, από την ταυτοποίηση μεταβολιτών έως την ανάπτυξη φαρμάκων και την περιβαλλοντική χημεία. Ενσωματώνοντας τις τεχνολογίες Atmospheric Pressure Ionization με Ion-Trap (IT) και Time-of-Flight (TOF), το LCMS-IT-TOF παρέχει μεγάλη ακρίβεια μάζας και υψηλό διαχωρισμό μαζών (10000 στα 1000 m/z). Το σύστημα παγίδευσης ιόντων (ion trap) χρησιμοποιείται για την εστίαση των ιόντων πριν την είσοδο στο TOF. Η ταυτόχρονη έξοδος των ιόντων από το σύστημα ion trap οδηγεί σε καλύτερη εστίαση τους, με αποτέλεσμα αύξηση της ευαισθησίας και της αποτελεσματικότητας της ανάλυσης. Αυτό επιτυγχάνεται και με την χρήση του αερίου αργού για την ψύξη των ιόντων. Ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό του συστήματος LCMS-IT-TOF της Shimadzu σε σχέση με τους ανταγωνιστές του είναι ή χρήση ενός εξαιρετικά γρήγορου (100 msec) συστήματος εναλλαγής πολικότητας, που επιτρέπει μετρήσεις υψηλής ακρίβειας και επαναληψιμότητας.
AXIMA: Η νέα, καινοτόμος σειρά MALDI-ΤΟF

Βασισμένη στην υψηλή τεχνολογία που αναπτύχθηκε από την Kratos Analytical, η σειρά φασματογράφων μάζας AXIMA-MALDI-TOF προσφέρει υψηλή ποιότητα ανάλυσης για πολλές βιοχημικές εφαρμογές.

Ο έλεγχος των παραπάνω συστημάτων πραγματοποιείται με το λογισμικό LaunchPad, το οποίο επιτρέπει χειροκίνητη η αυτόματη λειτουργία.


AXIMA Assurance AXIMA Confidence AXIMA Performance

AXIMA-QIT™
AccuSpotTo σύστημα AccuSpot αυτοματοποιεί την διαδικασία προετοιμασίας για αναλύσεις MS. Με το σύστημα αυτό, το εκλουστικό της υγρής χρωματογραφίας μπορεί να τοποθετηθεί με ακρίβεια και συνέχεια σε target plates σε ποσότητες από 50 nL και πάνω. Το παραπάνω, σε συνδυασμό με τα 1D ή 2D συστήματα Micro LC της Shimadzu, και τα συστήματα AXIMA MALDI-TOF της Shimadzu Biotech, επιτρέπει αναλύσεις μεγαλύτερης ακρίβειας.
ChIP (Chemical Inkjet Printer)Χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής με χημικό ψεκασμό, επιτρέποντας τον μικροψεκασμό όγκων σε ποσότητες pL σε μια επιφάνεια με την χρήση πιεζοηλεκτρικής τεχνολογίας. Προκειμένου να ελέγχεται οπτικά ότι η σταγόνα έχει τοποθετηθεί σωστά στην επιφάνεια, το σύστημα έχει ενσωματωμένη κάμερα και σκάνερ.
MCE-202 MultiNA: Σύστημα Ηλεκτροφόρησης με Microchip για Ανάλυση DNA/RNAΤο σύστημα ηλεκτροφόρησης με microchip μπορεί γρήγορα και εύκολα να πραγματοποιήσει αναλύσεις DNA και RNA όσον αφορά την ταυτοποίηση και την ποσοτικοποίηση των νουκλεϊκών οξέων. Το εν λόγω σύστημα χρησιμοποιεί την τεχνολογία microchip για να πραγματοποιήσει πλήρως αυτοματοποιημένο διαχωρισμό με ηλεκτροφόρηση υψηλής ταχύτητας και ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση με ανιχνευτή φθορισμού. Πολύ απλά τοποθετήστε το όργανο στο πάγκο του εργαστηρίου σας, πραγματοποιήστε άμεσα μια ανάλυση και δείτε τα αποτελέσματα.
BioSpec-nanoΕξειδικευμένο φασματοφωτόμετρο για τον ποσοτικό προσδιορισμό νουκλεϊκών οξέων, το BioSpec-nano έχει τα εξής χαρακτηριστικά:


Τεχνικές Προδιαγραφές

Περιοχή Μήκους Κύματος: 220 - 800 nm
Πλάτος Μονοχρωματικής Δέσμης: 3 nm
Ακρίβεια Μήκους Κύματος: ±1 nm
Οπτική Διαδρομή: 0,2 mm, 0,7 mm (χειροκίνητη επιλογή)
Όγκος Δείγματος:

1 μL ελάχιστος για οπτική διαδρομή: 0,2 mm

2 μL ελάχιστος για οπτική διαδρομή: 0,7 mm
Πηγή Φωτός: Λυχνία Ξένου (Xe)
Μονοχρωμάτορας: Ολογραφικό φράγμα περίθλασης
Ανιχνευτής: Συστοιχία φωτοδιόδων (Photo Diode Array)
Εύρος Ποσοτικοποίησης
(Οπτική Πυκνότητα (OD),
Συγκέντρωση dsDNA):
Για οπτική διαδρομή 0,2 mm:
1 - 75 OD
50 - 3700 ng/μL
Για οπτική διαδρομή 0,7 mm:
0,3 - 21 OD
15 - 1000 ng/μL
Για προαιρετική οπτική διαδρομή 5 mm:
0,04 - 3 OD
2 - 150 ng/μL
Διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος): 210 × 214 × 417 mm
Βάρος: 7 Kg