Ζυγοί

Σειρά ΑUW-DΑποτελούν τους πρώτους ζυγούς με 5 δεκαδικά ψηφία που διαθέτουν την πατενταρισμένη τεχνολογία UniBloc (διεθνής πατέντα 19056861995 Japan patent, 47995611989 US Patent). Το UniBlock είναι ένα επαναστατικός αισθητήρας μάζας υψηλοτάτης αντοχής. Είναι κατασκευασμένο από μονομπλόκ αλουμινίου, χωρίς ελάσματα και ενώσεις.

Οι ζυγοί αυτοί μέσω της λειτουργίας Windows-Direct μπορούν να στείλουν δεδομένα στο Microsoft Excel® ή σε άλλα προγράμματα των Microsoft Windows® χωρίς την χρήση επιπλέον λογισμικού, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη θύρα RS-232.
Σειρές AUW, AUX και AUYAναλυτικοί ζυγοί με 1 δεκαδικό ψηφίο, τεχνολογία UniBlock και λειτουργία Windows-Direct.
Σειρές AW, AX και AYΟικονομικοί αναλυτικοί ζυγοί με 1 δεκαδικό ψηφίο και λειτουργία Windows-Direct.
Σειρά BLΟικονομικοί ζυγοί με δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικές συσκευές.
Σειρές ΒW-K και BX-KΖυγοί για μεγάλα δείγματα, με λειτουργία Windows-Direct.

Η σειρά BW-K διαθέτει μηχανικά κινούμενο εσωτερικό βάρος για εσωτερική βαθμονόμηση.
Σειρές EL και ELBΦορητοί ζυγοί με δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικές συσκευές.
Σειρές TX και TXBΖυγοί με εύχρηστο πολυπλήκτρο επιλογών ("Smartring"), τεχνολογία UniBlock και λειτουργία Windows-Direct.
Σειρές UW και UX


Ζυγοί με τεχνολογία UniBlock και λειτουργία Windows-Direct.

Η σειρά UW έρχεται με μηχανικά κινούμενο εσωτερικό βάρος για εσωτερική βαθμονόμηση.
MOC-120HΖυγός για αυτόματο προσδιορισμό υγρασίας σε δείγματα, με τεχνολογία UniBlock και λειτουργία Windows-Direct.