Μετρητής Δείκτη Ροής Τήξης

MFIΣύστημα προσδιορισμού δείκτη ροής τήξης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


Θερμοκρασία:
 • Εύρος: 40°C έως 400°C
 • Ανάλυση: 0,1°C
 • Ακρίβεια: ±0,2°C
 • Έλεγχος θερμοκρασίας τριών ζωνών για εξαιρετική ομοιομορφία θερμοκρασίας
Ικανοποιούμενα Πρότυπα:
 • ISO 1133
 • ASTM D1238
 • ASTM 3364
 • BS 2782
Χειρισμός:
 • Αυτόνομος (standalone)
 • Ενσωματωμένος μικροϋπολογιστής με οθόνη αφής
Εφαρμογή Βαρών:
 • Μέχρι 21,6 Kg
 • Αυτόματο σύστημα ανύψωσης
Ευκολίες:
 • Αυτοματοποιημένη λειτουργία μετρήσεων
 • Προεπιλεγμένα προγράμματα με αυτόματο υπολογισμό αποτελεσμάτων για τις ακόλουθες αναλύσεις:
  • MFI
  • MFR
  • MVR
  • Melt Density
  • Melt Viscosity
  • Shear Rate
  • Stress
  • Spread Values
Επιλογές:
 • Πρότυπα βάρη στην περιοχή: 5,0 έως 21,5 Kg
 • Εκτυπωτής