Αναλυτές Κοκκομετρικής Σύνθεσης με Περίθλαση Ακτίνων Laser

Analysette 22

Analysette 22 NanoTec Analysette 22 MicroTec Plus


Κατασκευασμένα στις εγκαταστάσεις του οίκου Fritsch στην Γερμανία, κάτω από συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους, η σειρά Analysette 22 αποτελείται από συστήματα για τον προσδιορισμό της σωματιδιακής κατανομής εναιωρημάτων, γαλακτωμάτων και ξηρών κόνεων.

Οι δύο τύποι της σειράς, MicroTec Plus και NanoTec, χρησιμοποιούνται στον έλεγχο της παραγωγής και της ποιότητας καθώς και στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων.

Λειτουργούν σύμφωνα με την φυσική αρχή της περίθλασης / σκέδασης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων για τον προσδιορισμό της σωματιδιακής κατανομής.

Προσφέρουν ένα μοναδικό οπτικό σύστημα που στοχεύει στην απλότητα, ενώ ταυτόχρονα παραμένει στην κορυφή της τεχνολογίας.

Λειτουργούν με βάση τις θεωρίες Fraunhofer και Mie και χρησιμοποιούν συγκλίνουσα δέσμη Laser (ISO 13320 Inverse Fourier Optics).

Η εντελώς νέα γεωμετρία των ανιχνευτών, η διπλή δέσμη Laser, η μετακινούμενη κυψελίδα δείγματος και ένα επαναστατικό στην σχεδίασή του λογισμικό επιτρέπουν τη μέτρηση της σωματιδιακής κατανομής των σωματιδίων σε μικρό χρόνο (περίπου δύο λεπτά) με επαναλήψιμα, αξιόπιστα και συγκρινόμενα αποτελέσματα, και δίδουν το πλεονέκτημα του ακριβούς προσδιορισμού της κοκκομετρίας δείγματος.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Analysette 22 NanoTec Analysette 22 MicroTec Plus
Αρχή μεθόδου: Περίθλαση Ακτίνων Laser
Διασπορά: Wet, Dry, Micro
Όγκος Κυκλώματος Υγρής Διασποράς: 500 mL 300/400/500 mL, με επιλογή από το λογισμικό
Εύρος Μέτρησης: 0,01 - 2000 μm 0,08 - 2000 μm
Χρόνος Μέτρησης: 10 s
Κύκλος Ανάλυσης: 2 min
Τύπος Laser: Δίοδος Στερεής Κατάστασης Δύο Δίοδοι Στερεής Κατάστασης
Μήκος Κύματος Laser: 655 nm 532 nm (Πράσινο για μικρά σωματίδια) και 940 nm (IR για μεγάλα σωματίδια)
Επαναληψιμότητα: d50 < 0,5%
Ευθυγράμμιση: Αυτόματη και Χειροκίνητη