Θερμιδόμετρα Οβίδας Οξυγόνου

CAL2KΘερμιδόμετρο κατάλληλο για την ανάλυση μεγάλου ημερήσιου όγκου δειγμάτων.
ECOΘερμιδόμετρο κατάλληλο για την ανάλυση μικρού ημερήσιου όγκου δειγμάτων.
e2kΘερμιδόμετρο κατάλληλο για την ανάλυση μεσαίου ημερήσιου όγκου δειγμάτων.