Η Ν. Αστεριάδης Α.Ε. παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων υψηλής ποιότητας στους τομείς των Αναλυτικών Οργάνων, της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, του Εργαστηριακού Εξοπλισμού και των αναλώσιμων. Μια ενδεικτική λίστα οίκων των οποίων η Ν. Αστεριάδης Α.Ε. είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος ή διανομέας δίνεται παρακάτω:

Αναλυτικά Όργανα

A. KRÜSS Optronic
AIT France
ASTORI TECNICA
CDR
DataApex
EuroVector
Kaiser Optical Systems
LCTech
Markes International
Ocean Optics
PIKE Technologies
S.T.Japan
SEDERE
SerCon
Shimadzu
Shodex
SkyScan
Specac
Thermo Scientific
VICI
Wyatt Technology

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Agar Scientific
Deben UK
Gatan
JEOL
Nanofactory Instruments
Oxford Instruments
Quorum Technologies
Raith
XENOS Semiconductor Technologies

Όργανα Βιοτεχνολογίας

AAPPTec
Digilab
Infors HT
Shimadzu

Εργαστηριακός Εξοπλισμός

ASAL
BINDER
Claind
Coesfeld
Consort
Derenda
Digital Data Systems
Dr. F. Krantz
ELMA
ERWEKA
Expert System Solutions
Falc Instruments
Fungilab
FRITSCH
GONOTEC
Hanatek
HERMLE Labortechnik
Hielscher
Infors HT
INTERSCIENCE
KNF Neuberger
Labtech
MELAG
OMNILAB
Orto Alresa
Raypa
Rhopoint Instruments
ROWA
SNIJDERS LABS
Spicer Consulting
Steroglass
Taber Industries
THERMCONCEPT
Ugo Basile
Van der Heijden-Labortechnik
Ziegra

Φυτολογικός Εξοπλισμός

BINDER
Forestry Suppliers
GRUBE
Hansatech Instruments
Seedburo
WINTERSTEIGER

Αναλώσιμα

AAPPTec
Agar Scientific
Carolina Biological Supply Company
La-Pha-Pack
MEGA
Micro-Analysis Consultants
Optiglass (Starna)
Shodex