Θεσσαλονίκη - Κατάστημα Τσιμισκή

Τσιμισκή 54, 540 13 Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 50330, 540 13 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 278 692, 2310 278 693
Fax: 2310 284 691
Email: na@asteriadis.gr