Θεσσαλονίκη - Κατάστημα Κουκουφλή

Κουκουφλή 4, 546 22 Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 50330, 540 13 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 260 331, 2310 253 227, 2310 251 950
Fax: 2310 260 393
Email: info@asteriadis.gr